magyar német

Hungarovelo BSC programjain való részvételi feltételek

A Hungarovelo BSC (továbbiakban Szolgáltató) által szervezett kerékpártúrákon minden résztvevő (továbbiakban Megrendelő) saját felelősségére és kockázatára vesz részt, érték- poggyász- és balesetbiztosításáról maga gondoskodik.

1. A Megrendelő a kerékpártúrán a KRESZ szabályainak megfelelő állapotú kerékpárral vesz részt, és a túra ideje alatt betartja a KRESZ szabályait, valamint betartja és követi a vezetett túrán a túra vezetőinek az útmutatásait. A túra ideje alatt a kerékpáros sisak viselete kötelező!

2. A Megrendelő kijelenti, hogy a túra ideje alatt nem áll alkohol vagy bódultságot, egyensúlyzavart előidéző szerek (gyógyszerek) hatása alatt. A kerékpártúra részvételi feltétele a megfelelő mozgáskoordináció, valamint a biztos kerékpározni tudás.

3. A Megrendelő kijelenti, hogy a részvételi feltételek megsértéséből eredő esetleges károkért a felelősség kizárólagosan a résztvevőt terheli.

4. A Megrendelő kijelenti, hogy teljes körű kártérítési felelősséget vállal a túra során az általa okozott hibákért, hiányosságokért vagy károkért.

5. Amennyiben a Megrendelő nem rendeltetésszerűen használja a személy- és kerékpárszállító eszközöket és a szolgáltatásokat, és ez által sérülést vagy egyéb kárt okoz magában vagy másban, úgy a Szolgáltató nem vonható felelősségre, vele szemben bárminemű kártérítési igénye kizárt.

6. A Megrendelő a részvételi feltételek ismeretében kijelenti, hogy a részvételre vonatkozó feltételeknek maradéktalanul megfelel, az ott rögzített előírásokat a túra során betartja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban tett nyilatkozata esetleges valótlanságával összefüggésben minden felelősség kizárólagosan a Megrendelőt terheli.

7. A Szolgáltató túratervezés tevékenységének kapcsán javasolt szállások nem szállásközvetítés és nem a Szolgáltató szolgáltatása. A szállás összegét a Megrendelő saját maga téríti meg a túra helyszínén a helyi szolgáltatónak. Az esetleges csoportos kedvezmény érvényesítése végett a Megrendelő (k) megbízást adhatnak a szolgáltatói díjak beszedésére és a helyi szolgáltató felé való kifizetésre, de ebben az esetben is a díjfizetési tranzakció a Megrendelő és a helyi szolgáltató között valósul meg.

A Megrendelő jelentkezésével ill. aláírásával hozzájárul, hogy a megadott e-mail címre a Hungarovelo BSC programjairól, híreiről információt kapjon. Hírlevelünkről bármikor le lehet iratkozni.

A Megrendelő személyes adatai megadásával hozzájárul azok hatályos jogszabályok szerinti kezeléséhez. Beleegyezik, hogy a programon készült fotó, videófilm felhasználásra kerülhet és azokért semmilyen díjazás nem illeti meg a Megrendelőt.

Egyéni túráknál Hungarovelo BSC vállalja:

- a személyek- csomagok- kerékpárok szállítását a túra kiindulópontjára- és végpontjától

vissza

Kísért túráknál Hungarovelo BSC vállalja:

Vezetett túráknál Hungarovelo BSC vállalja:

A Szolgáltató fenntartja a vezetett túrák esetében a programtól való eltérés jogát abban az esetben, ha a Megrendelők testi épségének érdeke és a túra biztonságos kivitelezése ezt megköveteli. (pl. időjárási tényező)

A Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a szolgáltatás politikai feszültség vagy más vis maior miatt lehetetlenül el.

A Megrendelő kijelenti, hogy a kerékpáros túrák részvételi feltételeire vonatkozó tájékoztató tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, a maga számára a jelentkezés előfeltételeként kötelező érvényűnek tartja.

Minden jog fenntartva © 2005-2024 - Design: Maddox Design